Zorg voor de leerling 

Leerlingen, die om welke reden dan ook, ondersteuning nodig hebben bij hun functioneren op school, zullen daarvoor in eerste instantie altijd bij hun mentor aan kunnen kloppen. Deze biedt de nodige begeleiding.

Wanneer de problematiek echter te complex wordt, komt de zorgcoördinator in beeld. Deze zorgt er voor dat de juiste wegen worden bewandeld, zodat de leerling snel adequate hulp ontvangt.

Ouders of leerlingen mogen ook rechtstreeks met hun problemen/zorgen naar de zorgcoördinator gaan. De zorgcoördinator heeft contact met verschillende instanties binnen de jeugdhulpverlening en zal samen met ouders en leerling proberen de juiste hulp te vinden. Goede zorg staat of valt met vroege signalering. Daarom is het belangrijk dat ook de school bij problemen snel wordt ingeschakeld. Want een leerling, die goed in zijn/haar vel zit, presteert het best. Onze zorgcoördinator is mw. I. Muller-Fink (i.muller-fink@berechja.nl).

Zorgteams

Overleg tussen verschillende leerlingbegeleiders, ook mensen van buiten school, vindt plaats in het Zorg Advies Team (ZAT). Binnen school vormen de zorgcoördinator, de Lwoo coördinator, de onderwijsassistent en de directeur vmbo het Berechja Advies Team (BAT).

Vertrouwenspersonen

Wij hebben op school vertrouwenspersonen. Indien een leerling een probleem bij de vertrouwenspersoon brengt, is deze verplicht tot geheimhouding hiervan. Slechts met toestemming van de leerling zal actie ondernomen kunnen worden. Als actie noodzakelijk is ter bescherming van de leerling, kan hiervan afgeweken worden.

Vertrouwenspersonen binnen de school:

Mevrouw M. Visser-Kramer, klik hier om mevrouw Visser-Kramer te mailen. 

Meneer R. van Koningsveld, klik hier om meneer Van Koningsveld te mailen.

 

Vertrouwenspersonen buiten de school:

Dr. P.C. Hildering, Steenbank 12, 8321 DC Urk, tel. 0527-684112

Mw. S. van Gosliga, klik hier om mevrouw Van Gosliga te mailen.