Basisberoepsgerichte leerweg: profiel Dienstverlening & Producten

Inleiding

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

-        Theoretische leerweg

-        Gemengde leerweg

-        Kaderberoepsgerichte leerweg

-        Basisberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld kunnen deze leerweg kiezen. Het aantal vakken dat de leerlingen volgen is gelijk aan het aantal vakken in de kaderberoepsgerichte leerweg. Het examenprogramma is echter niet zo uitgebreid als dat van de kaderberoepsgerichte leerweg en is daardoor minder zwaar.
Leerlingen kunnen in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Een groot deel van het onderwijs volgen ze buiten school in een leerbedrijf.

Dienstverlening en Producten (D&P)

Voor leerlingen die nog geen keus kunnen of willen maken wordt het profiel Dienstverlening en Producten aangeboden. Dit profiel beweegt zich op het snijvlak van de verschillende beroepsgerichtevakken die het vmbo aanbiedt. Er wordt daarbij een mix van modules aangeboden die variëren van het uitvoeren van een marketingopdracht voor een commercieel bedrijf, het organiseren van ouderenactiviteit tot het organiseren van een diner voor een bepaalde doelgroep.

Het profiel Dienstverlening en Producten is sterk ICT-gericht. De aanschaf van een eigen notebook is voor deze leerlingen dan ook noodzakelijk. Ook deze leerlingen doen, naast schriftelijke toetsen, schoolexamens en werkstukken, het praktijkexamen, het CSPE.

Vanaf dit schooljaar gaan leerlingen ook werken aan technische opdrachten. Dit kan het maken van een technische tekening zijn of het maken van een surfplank waarbij gewerkt wordt met las- en soldeerapparatuur.

Leerlingen volgen dit beroepsprofiel 12 uur per week. Deze 12 uur bestaat uit 6 uur profielgerichte vakken en 6 uur aan keuzevakken (bijvoorbeeld EHBO en Keuken). 

Aarzel niet om bij vragen contact met ons te nemen!