Vertrouwenspersonen

Wij hebben op school vertrouwenspersonen. Indien een leerling een probleem bij de vertrouwenspersoon brengt, is deze verplicht tot geheimhouding hiervan. Slechts met toestemming van de leerling zal actie ondernomen kunnen worden. Als actie noodzakelijk is ter bescherming van de leerling, kan hiervan afgeweken worden.

 

Vertrouwenspersonen binnen de school:

Mevrouw M. Visser-Kramer, klik hier om mevrouw Visser-Kramer te mailen. 

Meneer R. van Koningsveld, klik hier om meneer Van Koningsveld te mailen.

 

Vertrouwenspersonen buiten de school:

Mw. S. van Gosliga, klik hier om mevrouw Van Gosliga te mailen.