Trainingen

Bij het Berechja College staat de leerling centraal. De school biedt de leerlingen enkele trainingen die de leerling gedurende de opleiding kunnen helpen.

Faalangstraining

Alle leerlingen worden na een beginperiode gescreend op faalangst. Naar aanleiding van de uitkomst gaat de mentor met de leerling in gesprek. Voor faalangst worden de uitslagen bekeken door de faalangstreductietrainers en die bieden een training aan. De ouders worden hierover vooraf geïnformeerd.

Sociale weerbaarheidstraining

We werken met Tumult, een methode voor leerlingbegeleiding, waarbij ook sociale vaardigheden worden getraind. We gaan ervan uit dat de omgang met elkaar hierdoor verbetert. Leerlingen krijgen de kans om situaties te oefenen. Er zijn ook leerlingen, die aan deze oefeningen niet genoeg hebben en daarom wordt voor deze leerlingen een fysieke weerbaarheidstraining georganiseerd. Deze training is ook geschikt voor leerlingen die regelmatig gepest worden of juist pesten of niet zo stevig in hun schoenen staan. Ook hier geldt dat vooraf met ouders wordt overlegd en voor de leerlingen zelf is er een intakegesprek waarin wordt bekeken waar de leerling behoefte aan heeft. De training zorgt ervoor dat de leerling weerbaarder wordt. 

Examenvreesreductietraining

Sommige leerlingen in leerjaar 4 zijn erg gespannen voor toetsen. Soms leidt dat er toe dat ze tijdens de toets de leerstof “kwijt zijn”. Ook komt het voor dat ze thuis bij de voorbereiding op de toetsen zich niet kunnen concentreren vanwege de spanning. Deze leerlingen kunnen zich aanmelden voor een examenvreesreductietraining. Ook mentoren en vakdocenten kunnen namen inbrengen van leerlingen, die volgens hen baat hebben bij deze training. De leerlingen krijgen eerst een intakegesprek waarin wordt bekeken waar de leerling behoefte aan heeft.

Groepsdynamicatraining

Wanneer mensen bij elkaar zijn, treden er groepsprocessen in werking. Zo ook in de klas. Wanneer deze groepsprocessen verstoord raken, neemt de sfeer en productiviteit af. Onze interne trainer gaat dan aan de slag met de groep om de groepsdynamica op een positieve manier te beïnvloeden, zodat de groepssfeer verbetert en het leerresultaat stijgt.