Maatschappelijke Stage

Door de maatschappelijke stage maken jongeren kennis met andere groepen en organisaties in de samenleving. Ze worden uitgedaagd om zich in te zetten voor hun leefomgeving of voor anderen. De stages mogen plaatsvinden bij maatschappelijke organisaties en projecten in bijvoorbeeld zorg, welzijn, sport, cultuur of natuur. De ervaring leert dat leerlingen hun stage vaak erg leuk vinden. De maatschappelijke stage is sinds schooljaar 2011-2012 verplicht voor alle instromende leerlingen.

De school is verantwoordelijk voor de invoering van de maatschappelijke stage voor haar leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. De school kent haar leerlingen immers het beste. Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over de begeleiding.

Alle leerlingen dienen minimaal 30 uur stage te lopen.