Groep 8

 

Beste achtste-groeper,

Bewust, Betrokken, Berechja.

Dat beloven we. Hier vertellen we waarom.

 

(scroll naar beneden voor de vette filmpjes)

 

Bewust

Het Berechja College is een christelijke school. En dat laten we graag zien. Jouw ontwikkeling is voor ons het belangrijkste wat er bestaat. Daarmee bedoelen we dat we je leren om zelf keuzes te maken en je er van bewust te laten worden hoe je (positieve) gedrag jezelf maar ook anderen kan beïnvloeden. De Bijbel verteld ons dat wij geliefd zijn door God en dat we Zijn liefde mogen doorgeven naar de mensen om ons heen. Onze docenten begeleiden jou daarbij met geloof, hoop en liefde.

Wij beginnen iedere dag met Bijbellezen en gebed en sluiten we de dag met dankgebed. De christelijke feesten nemen bij ons een belangrijke plek in en worden samen met de leerlingen vormgegeven. Elk leerjaar heeft z’n eigen samenkomst. Daarnaast merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan dat we een christelijke school zijn. Gepast taalgebruik en leren hoe je met elkaar omgaat zijn voor ons heel belangrijk. De school heeft daardoor een vriendelijk klimaat waarin we elkaar waarderen (het gevoel dat je er mag zijn), respecteren (iedereen is uniek) en accepteren (naar elkaar luisteren). Zo proberen wij iets uit te dragen van de liefde die God aan ons geeft.

Je zult je waarschijnlijk snel thuis voelen op onze school. Na een paar dagen heb je dan het gevoel dat je hier al veel langer zit. Dat komt ook omdat onze school niet zo groot is. Er is daarom altijd wel een docent in de buurt die je kan helpen als je een vraag hebt. En dat is fijn want het kan soms best lastig zijn als je net op een nieuwe school zit.

 

Betrokken
Het Berechja College is een school die je helpt te ontdekken welke kant je op wilt en die je goed voorbereidt op een mbo-opleiding. Samen met jou besteden we veel tijd aan je schoolwerk. Dit doen we door samen doelen te stellen en je te stimuleren in het onderwijs en in je zoektocht naar een bij jou passend beroep.

Daarbij helpen we je door aandacht te schenken aan je zwakke plekken. Als je voelt dat je iets al goed beheerst, durf je met zelfvertrouwen te kijken naar wat er nog niet zo goed gaat. Je krijgt een mentor die je daarin begeleidt. Bij je mentor kun je terecht voor al je vragen, maar ook gewoon voor een gezellig praatje. Ook zorgt de mentor voor een plezierige sfeer in de klas en kan hij of zij op huisbezoek komen.

Soms gebeurt het dat het even niet zo goed gaat op school. Je kunt bij ons dan extra ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van bijwerkles. Ook hebben we begeleiders die je kunnen helpen wanneer je persoonlijke uitdagingen hebt. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie! Ook faalangstreductietraining, examenvreestraining of weerbaarheidstraining behoren tot de mogelijkheden.

Je maakt op school veel keuzes. Bijvoorbeeld het kiezen van een vakkenpakket, leerroute, profiel en uiteindelijk een vervolgopleiding. Dat zijn soms lastige keuzes. Gelukkig hebben we een fijne decaan die je daar samen met de mentor bij helpt.

 

 

Goede voorzieningen

Je krijgt op het Berechja College les in een vernieuwd en modern gebouw, met een speciale afdeling voor lwoo-onderwijs. Ook is er een zorglokaal waar je helemaal tot rust kunt komen als het je even te druk wordt. Voor Zorg & Welzijn hebben we een vernieuwd vaklokaal waar de praktijk wordt nagebootst. We hebben een prachtige beautysalon, kapsalon, kinderdagverblijf, keuken, receptiebalie en bedden zoals je die in verzorgingstehuis hebt.

Op het Berechja College werk je veel met computers, omdat we het belangrijk vinden dat je leert om snel de gevraagde informatie te vinden. In de brugklas werk je met boeken en een eigen laptop.

Op het Berechja College kun je altijd met je tablet, smartphone, of laptop inloggen op het WiFi-netwerk en je kunt je cijfers, rooster en huiswerk bekijken in onze digitale leeromgeving. Ook kun je rustig werken in de mediatheek of op één van de werkplekken in de gangen. Gezellig bijkletsen met je medeleerlingen of een potje tafelvoetbal spelen kan in de centrale aula.

 

Zomerschool

Zittenblijven is heel vervelend. Een heel jaar nog een keer moeten doen kan leiden tot demotivatie wat weer leidt tot meer leerproblemen. Op het Berechja College kun je als je net aan niet voldoet aan de overgangsnormen de zomerschool volgen. Dit betekent dat je in de zomervakantie een aantal dagen op school komt voor bijspijkerlessen. De zomerschool wordt afgesloten met een toets. Is deze voldoende, ga je alsnog over naar het volgende leerjaar. Wij vinden dat zittenblijven niet meer van deze tijd is.

 

 

Bovenbouw vmbo

Als je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gaat volgen kun je bij ons na klas 2 kiezen voor Zorg & Welzijn, Maritiem & Techniek of Dienstverlening & Producten. Dienstverlening & Producten is een nieuwe richting en biedt veel voordelen! Je krijgt les in een nieuw praktijklokaal en je leert niet voor één beroep. Gedurende klas 3 en 4 leer je vaardigheden zoals presenteren, overleggen en samenwerken. Ook ga je heel veel praktisch aan de slag met techniek. Daarnaast ga je veel op stage om te ontdekken wat voor werk je leuk vindt.

Onderbouw HAVO

Heb je een havo-advies gekregen, dan kun je de complete onderbouw op het Berechja College volgen. Je volgt hetzelfde programma als de leerlingen van het Emelwerda College. Wij werken namelijk goed samen met het Emelwerda College. Op die manier kun je geen twee, maar drie jaar havo op Urk volgen! Daarna stroom je moeiteloos door naar havo 4 op het Emelwerda College.

 

Talentontwikkeling

Ontwikkelen van je eigen talenten gebeurt op heel veel manieren. Tijdens de lessen en bij het doen van opdrachten tijdens buitenschoolse activiteiten. De beroepsgerichte leerlingen krijgen extra praktijklessen, gericht op talentontwikkeling. Jezelf presenteren, onderzoek doen in je eigen omgeving en voorbereiden op de beroepspraktijk staat centraal in deze lessen. In deze praktijklessen ben je onder andere bezig met computers, koken of maak je en programmeer je een robot van Lego.

Huiswerkbegeleiding

Heb je moeite met planning, krijg je geen overzicht in je opdrachten die je moet maken voor school, of zoek je een rustig plekje waar jij je huiswerk kunt maken? Bij ons heb je de mogelijkheid van huiswerkondersteuning aansluitend aan de lestijden voor alle leerlingen.

Buitenschoolse Activiteiten

Je bent op school druk bezig met het leren van allerlei dingen. Leren is op het Berechja College meer dan het leren uit boeken alleen. Leren is vooral ook doen. Iets maken. Iets bedenken. Iets nieuw leren, anders dan anders. Maar leren is ook dingen doen die je in de gewone lessen niet doet…

Daarom besteden we op het Berechja College ook veel tijd aan projecten, excursies, werkweken, sportdagen en buitenschoolse activiteiten. Dit zijn activiteiten die je na school kunt doen en die anders zijn dan anders, bijvoorbeeld een workshop mountainbike of een workshop koken. Het Berechja College doet ook elk jaar mee aan Olympic Moves, dat is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland.

 

 

Aanmelden

Van je meester of juf krijg je een formulier waarop je je kunt aanmelden voor het Berechja College. Wij zien uit naar jouw komst! Heb je nog vragen over het Berechja College? Bel, mail of stuur een tweet! Je kunt ook gewoon een keer langskomen. Alleen, of met je ouders/verzorgers. Wij zijn altijd dichtbij.

Het Berechja College staat voor:

 • Protestants christelijk onderwijs
 • Een veilige en overzichtelijke school
 • Veel persoonlijke aandacht
 • Remedial Teaching
 • lwoo-onderwijs
 • SOVA/Faalangstreductietraining
 • Hulp bij dyslexie/ dyscalculie
 • Duidelijke regels
 • Betrokken docenten
 • Zomerschool
 • vmbo-Profiel voor elke leerling
 • havo-onderbouw
 • Huiswerkbegeleiding
 • Buitenschoolse activiteiten

 

 

 

Telefoon: 0527-681237

Mail: info@berechja.nl

Twitter: @Berechja_op_Urk

Facebook: @berechjaopurk

Youtube: hetBerechja

Instagram: Berechja_College

 

Berechja College

Waaiershoek 46

8321 BH, Urk

 

Bewust, Betrokken, Berechja